ยืนยันเสร็จสมบูรณ์แล้ว!

รอซัก 1-5 นาที จะมีอีเมลจาก
LandyPage / ยินดีต้อนรับ…

แล้วพบกันในอีเมล์ครับ

บางครั้งอีเมลอาจไม่เข้าในกล่องที่เป็นแท็บหลัก เช่น Gmail จะมีอยู่ 3 แท็บ… หลัก/โซเชียล/โปรโมชั่น …ลองหาดูนะครับ

>